Kontakt

Kontaktné a fakturačné údaje

Prvý Piešťanský Pivovar, s.r.o.
Rekreačná 3
921 01 Piešťany

IČO: 36739596
DIČ: 2022334028
IČ DPH: SK37 1100 0000 0026 2517 6216
SWIFT: TATRSKBX
Kód banky: 1100

tel.: + 421 948 137 676 – Aurel
objednavky@ziwell.sk

Máte na nás nejaké otázky, prípadne máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky? Smelo do nás:

Akcie
Iné tekutiny

Vyzeráš tak mlado...

Mal/a si už 18 rokov?